Lär känna Freska

Intervju med Daniel Strömberg, VD för Freska Sverige

“Därför valde jag att införa en obligatorisk städutbildning för hela företaget.”

I dag är det alla chefers dag och med anledning av detta har vi pratat med Daniel Strömberg, VD för Freska Sverige, om ledarskapsfrågor. Hur är det att leda ett ungt tillväxtbolag vars viktigaste fokus är socialt ansvarstagande för personal och miljö?

Bland det första sakerna Daniel införde när han började som VD för Freska i Sverige var obligatorisk städutbildning för all personal följt av ett städ-arbetsprov.

Varför införde du denna rutin?

Genom att införa obligatorisk utbildning samt arbetsprov ökar vi förståelsen för arbetet som ligger bakom en 5-stjärnig städupplevelse. Sälj- och marknadsavdelningen får bättre förståelse för den tjänst vi säljer, kundservice förstår hur arbetet går till ute hos våra kunder, vilket gör att de lättare kan hjälpa kunder som ringer in. Genom att alla arbetar tillsammans kan vi utvecklas och förbättras. Just nu har vi en pågående tävling om vem som får högst poäng på arbetsprovet.

Vad gör Freska unikt?

Freska har inte som mål att bli det största städbolaget utan vi vill bli det bästa bolaget. Med det menar vi det bästa när man ser till det sociala ansvarstagandet samt tjänsten som vi levererar. Vi ska alltid leverera above and beyond som arbetsgivare. Både personalen på kontoret samt de som utför städtjänsterna hos kund ska känna att de är delaktiga i Freskas utveckling och att de blir hörda och kan påverka. Vi vill ha kunder som ser vårt sociala ansvarstagande som en viktig del av tjänsten. Vi har redan kommit långt men är inte nöjda för det utan strävar efter att hela tiden utvecklas och bli bättre med hjälp av vår personal och våra kunder. Det sociala ansvaret för personalen och även planeten är vår topprioritet. Därför arbetar vi också hela tiden med att vara i framkant gällande rengöringsmedel som är snälla för planeten och som fungerar bra som arbetsredskap för personalen. Vi har en arbetsgrupp bestående av städpersonal, och HR och Operations som kontinuerligt arbetar med att föra det arbetet framåt.

Vad letar du då efter i de anställda?

Rätt inställning och personlighet. Att de värdesätter en arbetsgivare som prioriterar socialt ansvarstagande, vilket bland annat innebär integration och gemenskap. Många som börjar hos oss är antingen nya i Sverige eller har detta som extraarbete vid sidan av studier. Freska som arbetsplats är ofta en del av resan mot slutmålet och inte slutdestinationen i ens karriär. Därför vill vi att alla på Freska känner att tiden de arbetar hos oss är utvecklande och präglad av härlig gemenskap.

Hur har covid-19 påverkat Freskas möjligheter att utföra städtjänster med tanke på att affären bygger på just möten mellan människor?

Vi, som nästan alla bolag, har påverkats av covid-19. Men tack vare vår personal, både de som jobbar ute hos kund såväl som de kontoret, lyckades vi väldigt snabbt ställa om vår tjänst. Tack vare detta har Freska klarat sig bra. Åtgärder vi satte in var att vi permitterade kontorspersonalen, såg över alla kostnader som inte var personalrelaterade samt att ledningen gick ner i lön. Genom detta behövde vi inte säga upp någon personal. Detta gör mig väldigt stolt och glad. Vi ställde även snabbt om vår tjänst som nu inkluderar desinfektion av kontaktytor vid varje städning samt att vi enbart städar med våra egna städmedel. För att hylla vårdpersonalen och deras viktiga arbete startade vi en kampanj där vi erbjöd 50% rabatt till alla som arbetar inom sjukvården. Vi fick helt fantastiskt respons på denna kampanj, inte bara från sjukvården utan även från vår egen personal. Därför har vi gjort denna kampanj permanent. Något som också hjälpte och stärkte oss var att vi under hela tiden var extremt transparenta och involverade hela organisationen i vad som skedde och hur det gick för bolaget.

Hur arbetar Freska med HR?

Det har alltid varit viktigt för mig att vår personal mår bra. Ett sätt att ha koll på personalens välmående är genom att mäta Employer Engagement. På så sätt vet vi hur personalen mår samt var det finns förbättringspotential. Alla chefer har även 1on1-samtal varje vecka med sin personal för att planera veckan tillsammans samt att snabbt kunna fånga upp om det finns någonting som behöver ändras.

Vilka chefsmisstag har du gjort?

Från egen erfarenhet har jag lärt mig att toppstyrning inte gynnar utveckling. I dag arbetar jag istället med att rekrytera starka team som får leda sina områden med sin expertis. I slutändan handlar allt om att leda genom andra. Utvecklas de anställda utvecklas även bolaget.

Vad blir nästa steg i utvecklingen av Freska som bolag?

Nu när städutbildningen och arbetsprovet är på plats är nästa steg att införa att alla på kontoret någon dag i månaden ska sitta i kundtjänst och svara på mail och samtal från både kunder och de som är ute hos kund. Även denna insats är för att öka förståelsen för de olika arbetsmomenten som finns hos Freska. Alla personer bidrar till slutprodukten och kundnöjdheten så det gäller att förstå och ha insikt i helheten.

Vad fick du med dig från städutbildningen?

Att det viktigaste är att städa strukturerat, små sektioner åt gången, för att göra arbetet så effektivt och bra som möjligt.

Sista frågan, leder du tävlingen?

Tyvärr inte - jag behöver öva på min städteknik. Förhoppningsvis gör jag bättre ifrån mig nästa gång. Tack vare att jag har gått städutbildningen och gjort arbetsprovet förstår jag verkligen vilket hästjobb vår personal gör. De är fantastiska!

SE - Weronica

Senaste inlägget