Bekämpa ogräs utan kemikalier

Ogräsbekämpning med ättika utan kemikalier

Bekämpa ogräs utan kemikalier genom att använda till exempel ättika. Vi ger de bästa tipsen på hur du kan göra!

Bekämpa ogräs utan kemikalier

Vad som är ogräs i din gräsmatta beror helt på hur du ser på saken. En maskros kan till exempel av vissa ses som vacker färgklick eller råvara till vin, medan andra uppfattar den som en ovälkommen gäst. Blommor som i vissa fall ger prakt kan i andra fall stjäla näring och utrymme från de örter vi vill ska frodas på en bestämd plats.

Oavsett hur du definierar det som växer i din trädgård kan det dock vara nödvändigt att emellanåt rensa både ogräs och gräsmatta. Här kommer vi därför ge tips på hur du kan gå till väga utan att behöva förgifta din trädgård med kemikalier.

Förebyggande ogräsbekämpning

För att skapa en trädgård där du tycker att rätt planta befinner sig på rätt plats, behöver du tukta naturen. Växter har nämligen en enorm överlevnadsinstinkt så de kommer sprida sig där omständigheterna är mest fördelaktiga. Därför måste du övertyga ogräset om att din trädgård inte är rätt plats samtidigt som du skapar bra förutsättningar för det som du vill ska växa.

SE - Ogräs

Trädgårdsdesign

Ett sätt att minska mängden ogräs kan du åstadkomma genom att anpassa det du planterar till de lokala växtförutsättningarna. Det innebär att du utgår ifrån hur naturen utformar din trädgård när den får härja fritt. På platser där det växer vanliga ogräs som nässlor eller kirskål är jorden kväverik. Där planterar du lämpligen växter med stora gröna blad som kräver mycket kväve, till exempel parasollblad.

Då konkurrerar den ut nässlorna och kirskålen. På samma sätt kan du plantera rhododendron på en ljunghed eftersom de bägge föredrar sur jord. Eftersom rhododendron är större kommer den inte ge plats åt ljungen. Gult ogräs som exempelvis tussilago trivs i lerjord med högt PH-värde. Om du inte gillar vårens första blomma kan du då istället plantera ormbunke där tussilagon växer.

Välmående trädgård

Växter som mår bra och är starka kommer inte ge plats åt ogräs. En tät stark gräsmatta ger till exempel vare sig mossa eller ogräs möjlighet att sprida sig. På samma sätt utgör inte ogräset ett lika stort problem när plantorna i trädgårdslandet vuxit sig stora och motståndskraftiga.

Därför är det också viktigt att du behandlar din jord väl och inte förstör den genom att tillföra kemiska ogräsbekämpningsmedel. En sund jord kommer nämligen ge mer motståndskraftiga växter och därmed mindre utrymme till ogräs.

Hindra spridning

Ett annat sätt att förhindra plantor du ej önskar från att invadera din trädgård är att stoppa dem redan innan de slagit rot. Växter sprider sig vanligtvis via frön eller rötter. Frön kommer uppifrån och rotogräs förökar sig underifrån. Täck jorden med någon form av täckmaterial.

Det hindrar både frön från att slå rot och ger samtidigt en fuktigare jord. För att förhindra rotspridare gräver du ner barriärer. Då väljer rotogräset att skicka sina avläggare någon annan stans. Tänk på att vissa ogräs som maskros sprider sig med både frön och rötter.

Ibland måste du hindra spridningen manuellt genom att regelbundet klippa av de långa revor som till exempel björnbär, jordgubbar och kaprifol skickar ut ovan jord. Den åtgärden gynnar dessutom växten eftersom de här revorna tar energi från moderplantan.

Rensa ogräs

Även om du använder olika metoder för att förebygga mängden ogräs i din trädgård kommer du också behöva rensa ogräs under odlingssäsongen. Låter du till exempel maskrosorna vara kommer du nämligen få hela gräsmattan fylld av gult ogräs kommande år.

Så på samma sätt som du regelbundet behöver vattna, plocka sniglar och beskära buskar är det också nödvändigt att repa ogräs för att trädgården ska förbli i det skick som du vill ha den. Det räcker att du reser iväg ett par veckor på sommaren för att ogräs, torka och sniglar ska få övertag. Om du vill få hjälp i den kampen medan du är borta erbjuder vi semesterservice.

Ta bort maskrosor manuellt

För att ta bort maskrosen är det viktigt att du inte bara tar bort plantan men också får med hela roten. Du använder en spade eller maskrostång för att lyckas med det. Gör på följande sätt:

  1. Tryck ner spaden eller maskrostången intill blommans rot.
  2. När du kommit ner cirka en decimeter vinklar du spetsen på spaden eller tången mot maskrosen.
  3. När du hör eller känner ett knyck har roten gått av.

Släng inte maskrosor på komposten, eftersom du då bara flyttar problemet. Ta istället vara på maskrosens ätbara delar. Laka ur roten och koka den i en kvart. Den innehåller nämligen mycket kolhydrater. Ät de C-vitaminrika bladen i en sallad och gör vin av blommorna.

Ättika mot ogräs

Ett annat sätt att få bort ogräs är att dränka det med ättika. Ogräs ättika kväver nämligen växterna. Speciellt maskros och groblad kan du ta död på det här viset. Problemet är att om du regelbundet bekämpar ogräs med ättika på det här viset kommer PH-värdet i marken att sjunka.

Det gör att jorden blir sur, vilket istället kan gynna exempelvis tillväxt av mossa i gräsmattan. Därför är det lämpligare att använda ogräsättika vid altan eller på gången, där det inte gör något om marken blir sur.

Salt mot ogräs

Efter att romarna ödelagt Kartago plöjde de ner salt i åkrarna för att ingenting någonsin skulle kunna växa där igen. Det är nämligen få växter som trivs i en salthaltig jord. Så om du till exempel vill hindra att det växer ogräs mellan plattor på altanen eller trädgårdsgången är ett underlag av salt ett sätt att hindra det. Då slipper du rensa ogräs mellan plattor eftersom ingenting kommer kunna växa i den salthaltiga jorden.

Gasbrännare ogräs

Om du inte vill använda salt mot ogräset för att andra plantor inte ska drabbas kan du istället ta bort de oönskade växterna med eld. Med gasolbrännare ogräs försvinner lätt. Du ska inte bränna bort gräset utan istället använda en teknik som heter flamning. Det innebär att du bara snuddar vid växten så att cellerna värms upp och därmed spricker. Det fungerar bäst på ettåriga växter. När du utför flamning är det viktigt att det sker när marken inte är alltför torr. På så vis undviker du risken att elden sprider sig.

Ändra inställning

Det mest effektiva sättet att få bort ogräset från din trädgård är att ändra inställning. Låt naturen ha sin gång och lär dig uppskatta din trädgård som den är. Flera av de vanligare ogräsen är dessutom utmärkt föda. Kirskål har en mild smak och kan ersätta spenat i en paj. Torkade blommor från kamomill är ett utmärkt te som dessutom stärker nerverna så att du bättre står ut med din vildvuxna trädgård.

Senaste inlägget