Integritets- och cookiespolicy

Denna Integritets- och cookiespolicy gäller för alla uppgifter som samlas in via www.freska.se (”Webbplatsen”), inklusive för dig som registrerar ett konto på Webbplatsen, eller från våra kunder. Datum för ikraftträdande: 8.1.2018

Personuppgiftsansvarig

 • Freska Sweden AB (nedan kallad “Bolaget”)
 • Postadress: Årstaängsvägen 17
 • Postnummer: 117 43 Stockholm, Sverige
 • Telefonnummer +46 8 446 893 27
 • E-postadress: info@freska.se
 • Organisationsnummer: 556752-7881

Dataskyddsombud

 • Namn: Esa Vuolas
 • E-postadress: esa.vuolas@freska.fi

Namn på register

Freska Sweden ABs kundregister

Om integritetspolicyn

Bolaget erbjuder städning av bostäder (”Tjänsten”). Tjänsten som Bolaget erbjuder är baserat på förtroende. Det är därför viktigt för Bolaget att Bolagets kunder och användare av Webbplatsen (gemensamt benämnda ”Konsumenten”) känner sig trygga med att använda Tjänsten, och Bolaget lägger därför stor vikt vid att skydda Konsumentens integritet. Denna integritets- och cookiespolicy förklarar hur Bolaget samlar in och använder information om användare av Webbplatsen och Bolagets kunder och hur Bolaget skyddar deras integritet. Om Konsumenten har frågor som rör Bolagets integritets- och cookiespolicy eller hantering av personuppgifter uppmanar Bolaget Konsumenten att kontakta Bolaget på telefonnummer +46 8 446 893 27 eller per e-post info@freska.se alternativt kontaktar Bolagets dataskyddsombud vars kontaktuppgifter framgår ovan.

Bolaget är i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsansvarig och har adressen Årstaängsvägen 17, 117 43 Stockholm, Sverige. Genom att använda Tjänsten, Webbplatsen och/eller prenumerera på Bolagets nyhetsbrev accepterar och godkänner Konsumenten att Bolaget behandlar dina personuppgifter enligt av som framgår av denna integritets- och cookiepolicy.

Kort översikt över behandlingen av personuppgifter

Bolaget respekterar Konsumentens rätt till integritet och all behandling av Konsumentens personuppgifter sker i enlighet med den svenska personuppgiftslagen. För Konsumentens bekvämlighet har Bolaget skapat följande sammanfattning, men Bolaget rekommenderar att Konsumenten sätter sig in i denna integritets- och cookiespolicy i sin helhet för att Konsumenten ska förstå hur Bolaget samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Om Konsumenten har ett avtal med Bolaget gällande Tjänsten, behandlar Bolaget Konsumentens personuppgifter för att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot Konsumenten, och för att förbättra och vidareutveckla Tjänsten. Bolaget behandlar också Konsumentens personuppgifter för att kunna ge Konsumenten erbjudanden, rekommendationer och innehåll anpassade för dina användningsmönster, analysera och att förstå marknadstrender och för att begränsa missbruk av Tjänsten och/eller Webbplatsen. De personuppgifter som samlas in för dessa ändamål inkluderar både information som Konsumenten själv har lämnat (namn, e-postadress etc.) och information som samlats in genom användning av Webbplatsen.

Grundläggande om behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Som exempel kan nämnas namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter är varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom exempelvis insamling, registrering, organisering, lagring och utlämnande. Bolagets behandling av personuppgifter omfattas av personuppgiftslagen.

Vilken typ av information samlar Bolaget in?

Personlig information:

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Adress och kartinformation
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • IP-adresser
 • Identifiering av kundinformation (t.ex. lösenord, identifiering av webbläsare etc.)
 • BetalningsinformationComment about

Beställningsinformation:

 • Information om den beställda Tjänsten
 • Beställningsdatum och varaktighet
 • Orderfrekvens och relaterad information
 • Kunds adress där Tjänsten ska utföras
 • Kundinformation såsom i tillämpliga fall information om husdjur
 • Prisinformation (t.ex. totalt pris, rabattkoder etc.)
 • Betalningsinformation
 • Kundrecensioner

Teknisk information om din enhet och internetanslutning

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar Bolaget information om den enhet och anslutning till Webbplatsen som Konsumenten använder, inklusive operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Denna information används ofta i anonym och aggregerad statistik, men Bolaget kan också koppla informationen till ditt användarkonto. Informationen möjliggör bland annat att Bolaget kan anpassa visningen av Webbplatsen till den enhet Konsumenten använder, samt analysera olika sätt användarna använder Webbplatsen på.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt

När Konsumenten besöker Webbplatsen använder Bolaget olika teknologier för att känna igen Konsumenten som användare. Till exempel använder Bolaget cookies för att Konsumenten ska slippa logga in varje gång Konsumenten besöker Webbplatsen.

För vilka ändamål behandlar Bolaget personuppgifterna?

Bolagets insamling och behandling av dina personuppgifter sker i syfte att administrera och fullgöra Bolagets åtaganden gentemot Konsumenten, för att förbättra och vidareutveckla tillhörande tjänster, inklusive anpassa och förbättra Webbplatsen, och för att informera Konsumenten om nya användningsområden samt följa tillämplig lagstiftning och myndighetsbeslut. Bolaget behandlar även Konsumentens personuppgifter för att kunna ge Konsumenten erbjudanden och rekommendationer anpassade till ditt användningsmönster, för analysering för att förstå marknadstrender och för att försöka förutse framtida beteenden.

Personlig information och användningsområden: • Kundidentifiering och åtkomstkontroll • Leverans av den beställda Tjänsten till kund • Upprätthålla och analysera kundkommunikation • Utveckling, rapportering (inklusive orderhistorik) och anpassning av Tjänsten • Förbättra användarupplevelsen • Förstå marknadstrenderna • Förhindra missbruk • Marknadsföring (i enlighet med kundens uttryckliga samtycke)

Mer information om ändamålet för Bolagets behandling av dina personuppgifter framgår nedan.

Administration av Konsumentens köp av Tjänsten Bolaget behandlar för- och efternamn, personnummer, adress och kartinformation, e-postadress, telefonnummer, kundnummer, betalningsinformation, information om den beställda Tjänsten, beställningsdatum och varaktighet, orderfrekvens och relaterad information, kundinformation såsom i tillämpliga fall information om husdjur, prisinformation (t.ex. totalt pris, rabattkoder etc.), betalningsinformation, kundrecensioner för att kunna administrera Konsuments köp och för att fullfölja Bolagets åtaganden gentemot Konsument. Den lagliga grunden för Bolagets behandling är att den är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet avseende Konsuments köp. Om uppgifterna inte lämnas till Bolaget har Bolaget inte möjlighet att genomföra Konsuments köp på Webbplatsen eller uppfylla Bolagets åtaganden i förhållande till Konsument.

Bolaget behandlar uppgifter om Konsuments namn, köp och kontaktuppgifter för att kunna hantera Konsuments eventuella anspråk på ångerrätt, reklamation och garanti. Bolaget behandlar uppgifter om Konsuments namn och personnummer samt uppgifter om Konsuments ekonomiska situation för att kunna fastställa Konsuments identitet och göra kreditprövningar.

Administration av Konsumentens användarkonto på Webbplatsen För Konsument som registrerat ett användarkonto på Webbplatsen behandlar Bolaget, utöver de personuppgifter som nämns ovan, även Konsumentens födelsedatum, orderhistorik, IP-adress och identifiering av kundinformation (t.ex. lösenord, identifiering av webbläsare etc.). Personuppgifter behandlas för att Bolaget ska kunna administrera Konsumentens användarkonto och för att underlätta för Konsumenten som användare. Konsumentens orderhistorik behandlas också för att Konsumenten ska kunna ha kontroll på sina historiska inköp. Bolaget använder också Konsumentens IP-adress för att Konsumenten ska kunna spara sin kundkorg till ett senare tillfälle. Den lagliga grunden för behandlingen är Konsumentens samtycke som Konsumenten lämnat i samband med att Konsumenten registrerat sitt användarkonto hos Bolaget. Det är inte nödvändigt att Konsumenten lämnar dessa uppgifter för att genomföra ett köp hos Bolaget, men om Konsumenten vill registrera ett användarkonto krävs att Konsumenten samtycker till denna behandling.

Marknadsföringsändamål m.m. Bolaget vill gärna att Konsumenten fortsätter vara kund hos Bolaget och för att Konsumenten ska få ta del av Bolagets erbjudanden kommer Bolaget även att under en period om ett år från och med Konsumentens senaste köp använda Konsumentens e-mailadress, adress och ditt telefonnummer för att skicka Bolagets nyhetsbrev via e-mail, post och sms. Den rättsliga grunden för Bolagets behandling av dessa personuppgifter i syfte att skicka ut nyhetsbrev är Bolagets berättigade intresse av att kommunicera med Konsumenten som kund i marknadsföringssyfte.

Om Konsumenten har lämnat ditt samtycke till Bolagets behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål, t.ex. i samband med att Konsumenten registrerat ditt konto så kan Konsumentens personuppgifter, i form av namn, hemadress, e-mailadress och telefonnummer även komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till Konsumenten fram till dess att Konsumenten avregistrerar sitt konto eller återkallar sitt samtycke. Den lagliga grunden för behandlingen är Konsumentens samtycke.

Profilering Om Konsument samtyckt till det kommer Bolaget att analysera Konsuments kön, din ålder, köphistorik, köpbeteende och surfbeteende på Bolagets sajt i syfte att få mer kunskap om Konsumenten och Bolagets kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra Bolagets erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan Bolaget även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som Konsumenten lämnat till Bolaget, t.ex. information om att Konsument har barn eller är intresserad av en speciell kategori varor. Detta gör Bolaget genom att analysera vilka köp Konsumenten tidigare gjort och vilka varor Konsumenten tittat på eller lagt i kundkorgen på Bolagets sajt. Baserat på denna information skickar Bolaget riktade personliga och relevanta erbjudanden till Konsumenten. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. Konsumenten är aldrig skyldig att samtycka till att Bolaget profilerar dina uppgifter, men uppgifterna samlar Bolaget in automatiskt.

Hur länge sparar Bolaget Konsuments personuppgifter?

Personuppgifter som Bolaget behandlar i syfte att administrera Konsuments köp eller för att fullgöra Bolagets skyldigheter som Bolaget har gentemot Konsument enligt avtal sparas inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för att Bolaget ska kunna administrera Konsuments köp eller fullgöra Bolaget avtal med Konsument.

För bokföringsändamål sparar Bolaget i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om Bolagets avtal med Konsument i sju år.

I enlighet med gällande lagstiftning har Bolaget rätt att lagra Konsuments kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter Konsuments köp eller att Bolagets avtal med Konsument löpt ut. Beroende på vad avtalet rör är denna tid olika lång. Bolaget kan därför komma att lagra Konsuments kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till Konsument under den tid Bolaget har rätt att göra så enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis.

Om/När Konsument särskilt lämnat samtycke till att få direktmarknadsföring kommer Bolaget att spara personuppgifter bestående av Konsuments namn, e-mail och adress tills Konsument avregistrerar sig eller ber Bolaget sluta kontakta Konsument.

För Konsument som registrerat ett användarkonto hos Bolaget behandlar Bolaget samtliga Konsuments personuppgifter till dess att Konsument avregistrerar sitt konto hos Bolaget eller annars begär att Bolaget ska radera vissa uppgifter. Bolaget raderar dock alltid Konsuments konto om Konsument har varit inaktiv i ett år. Köphistorik gallras under alla omständigheter senast efter ett år efter gjort köp.

Konsuments personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån Bolaget är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Lagring av betalningsinformation

Om Konsumenten har ett prenumerationsavtal på Tjänsten som Konsumenten betalar med kreditkort lagras betalningsinformation automatiskt så att Bolaget kan debitera kortet. Bolaget använder betalningsleverantören Braintree Inc. (en del av PayPal-gruppen). Kreditkortsinformation lagras aldrig i sin helhet i Bolagets register. Informationen är lagrad på en webbserver genom Braintree, där endast personuppgiftsbiträde har tillgång till informationen. Bolaget har tillgång till en unik kortidentifierare så att Bolaget kan debitera betalkort för kunders räkning, och informationen kan inte användas på något annat sätt än för utförandet av Bolagets tjänster.

Källor till information

Information om Bolagets kunder samlas huvudsakligen in genom kunders registrering och beställning på Webbplatsen, samt i samband med samtal och e-post med kundservice. Andra informationskällor samlas in genom att Konsumenten använder Tjänsten och Webbplatsen, till exempel återkoppling om städning.

Användning av cookies

Webbplatsen använder cookies . Huvudsyftet med cookies är att identifiera användare mellan sidvisningar. Cookies används också för att förbättra kvaliteten och utveckla funktionaliteten på Webbplatsen samt för insamling av analytisk data.

Bolaget använder även cookies för att kunna utveckla Tjänsten och Webbplatsen. Vissa processer kräver att cookies lagras i Konsumentens webbläsare för att Bolaget ska kunna utvärdera effekterna av förändringar på Webbplatsen med Bolagets kunder. Konsumenten som användare kan neka eller återkalla samtycke till användning av cookies (till exempel tredjepartscookies) genom att ändra sina webbläsarinställningar och ta bort icke önskad cookie. För att Webbplatsen ska kunna fungera ordentligt måste dock minst en cookies godkännas.

Vad är cookies?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator, mobiltelefon eller surfplatta vilken hjälper Bolaget att göra Konsumentens besök på Webbplatsen mer meningsfullt och positivt för Konsumenten. Cookies kan till exempel innehålla användarinställningar och information om hur Konsumenten har surfat på och använt Webbplatsen och vilken webbläsare Konsumenten använder.

Vad sägs om cookies från annonsörer och andra tredje parter?

När Konsumenten använder Webbplatsen kan annonsörer och andra tredje parter placera cookies (tredjepartcookies) för att mäta och analysera effekten av bannerannonsering. Bolaget har utarbetat strikta riktlinjer för hur sådana aktörer får samla in och använda data om Bolagets användare. Riktlinjerna innebär att tredje part inte får samla in data från Webbplatsen för att bygga profiler, intressegrupper eller på annat sätt spåra beteenden för att kunna rikta in annonser. Data får endast samlas in för att analysera och mäta effekten av annonseringen, inklusive ange antalet annonsvisningar, klick och konvertering. Cookies och annan spårningsteknik får inte heller innebära behandling av personuppgifter utan särskilt samtycke från användaren.

Hur kan Konsumenten se vilka cookies som lagras i webbläsaren?

I webbläsarinställningarna hittar Konsumenten vanligtvis en översikt över alla cookies som lagras så att Konsumenten kan få en översikt och ta bort eventuella oönskade cookies. Webbläsaren lagrar vanligtvis alla cookies i en specifik mapp på hårddisken, så att Konsumenten också kan granska innehållet i detalj. Det finns också tjänster som är speciellt utformade för att användare ska kunna följa cookies och andra spårningsmekanismer. Se exempelvis www.ghostery.com eller www.disconnect.me (Bolaget har ingen koppling till dessa tjänster och tar inget ansvar om Konsumenten klickar på länkarna).

Vilka kakor som används på Webbplatsen

På Webbplatsen används följande cookies. ...

Vid frågor om cookies vänligen kontakta Bolagets dataskyddsombud. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter framgår ovan.

Vilka kan få tillgång till Konsumentens personuppgifter?

Konsumentens uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Bolaget. Bolaget kan även komma att dela Konsumentens information med Bolagets utvalda samarbetspartners och leverantörer i enlighet med nedan.

 • För betalning eller kreditupplysning kan Bolaget komma att dela uppgifter om Konsumentens kortnummer eller personnummer samt uppgifter om Konsumentens ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag.
 • För marknadsföringsändamål kan Bolaget komma att dela Konsumentens kontaktuppgifter till reklambyråer och tryckerier för t.ex. tryck och distribution av utskick.
 • Bolagets interna och externa IT-leverantörer och eventuella andra leverantörer Bolaget anlitar kan komma att få tillgång till samtliga personuppgifter Bolaget hanterar om Konsumenten, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot Konsumenten.
 • För utförandet av Tjänsten kan Bolaget anlita att underleverantörer som då kan komma att få tillgång till de personuppgifter Bolaget hanterar om Konsumenten, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot Konsumenten.

Överföringar i allmänhet och överföring av data och information inom EU/EES eller utanför EU/EES-området

Bolaget behandlar som huvudregel endast Konsumentens personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att Konsumentens rättigheter skyddas. Om Konsumenten vill få en kopia av de skyddsåtgärder som Bolaget vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan Konsumenten få detta genom att kontakta Bolagets dataskyddsombud.

Registerskydd

Registret skyddas av adekvata tekniska och administrativa åtgärder. Bolaget har etablerat rutiner och åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till Konsumentens personuppgifter och att all behandling av uppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning. Åtgärderna innefattar bland annat regelbundna riskbedömningar, tekniska system och fysiska förfaranden för att säkerställa informationssäkerheten och rutiner för att verifiera insyns- och rättelseförfrågningar. Personuppgifter hanteras endast av anställda hos Bolaget. Tillgång till personuppgifterna är begränsat och registret är skyddat av brandväggar och åtkomstkontroll.

Insynsrätt

Konsumenten har rätt att när som helst återkalla hela eller delar av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av sådant samtycke får dock ingen effekt på Bolagets behandling av Konsumentens personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har Konsumenten rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som Bolaget behandlar om Konsumenten samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Om Konsumenten vill ha sådan information kan Konsumenten begära detta genom att kontakta Bolagets dataskyddsombud. Kontaktuppgifter till Bolagets dataskyddsombud framgår ovan. Begäran måste innehålla nödvändig kontaktinformation så att Bolaget enkelt kan identifiera Konsumenten och därefter ge nödvändig tillgång och information. Nödvändig kontaktinformation inkluderar namn, e-postadress och adress.

Konsumenten har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av sina personuppgifter eller invända mot Bolaget behandling. Konsumenten har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Konsument har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör Konsument som Konsument lämnat till Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätten att ändra information

Konsumenten har rätt att ändra sin egen information genom att logga in på Webbplatsen och gå till sin profil. Om detta inte är möjligt av olika anledningar, vänligen kontakta dataskyddsombudet vars kontaktuppgifter framgår ovan. Kontaktuppgifter till Bolagets dataskyddsombud framgår ovan. Begäran måste innehålla nödvändig kontaktinformation så att Bolaget enkelt kan identifiera Konsumenten och därefter ge nödvändig tillgång och information. Nödvändig kontaktinformation inkluderar namn, e-postadress och adress.

Samtycke och förbud

Konsumenten har rätt att när som helst invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring. Konsumenten kan invända mot behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring genom att logga in på Webbplatsen och ändra sina profilinställningarna. Om Konsumenten inte vill att Bolaget ska använda denna information använder Bolaget endast informationen för att kommunicera med Konsumenten för att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot Konsumenten.

Frågor, tankar?

Låt oss veta vad du tycker.

Kontakta oss

Lycka är ett rent hem.

Enkel och snabb beställning, hemstädning från 245 kr/h.

Certifieringar

Reco 1000 Reviews
Reco 2021
Reco Eight Years
Nordic Swan Ecolabel

Betalsätt

Klarna

Ladda ned appen

 • App Store
  Google Play

Freska i sociala medier

Freska Sweden AB

Organisationsnummer: 556752-7881

Hemstädning · Kontorsstädning · Flyttstädning · Storstädning · Fönsterputs
 • Stockholm,
 • Uppsala,
 • Västerås,
 • Enköping,
 • Eskilstuna
Freska Sweden